giàn phơi xếp ngang

    1. Xem: 2,577

    Giàn phơi đồ gắn tường hay còn gọi là giàn phơi xếp ngang đang là