giàn phơi ngoài trời

    1. Xem: 2,770

    Muốn phơi quần áo thì phải có dây phơi, giá phơi hoặc giàn phơi. Dây