giàn phơi ngoài trời

    1. Xem: 1,607

    Muốn phơi quần áo thì phải có dây phơi, giá phơi hoặc giàn phơi. Dây