giàn phơi đồ gắn tường

    1. Xem: 1,030

    Giàn phơi đồ gắn tường hay còn gọi là giàn phơi xếp ngang đang là