giàn phơi đồ gắn tường

    1. Xem: 2,592

    Giàn phơi đồ gắn tường hay còn gọi là giàn phơi xếp ngang đang là